Energiebesparingsverkenner

Als u zelf aan de slag wilt met het verkennen van de mogelijkheden voor uw woning kunt u gebruik maken van de energiebesparingsverkenner. De energiebesparingsverkenner is een instument op internet waar u de woningkenmerken kunt opgeven. U krijgt dan meteen een indruk van het enerigelebel van de woning. Daarna kunt u opgeven welke maatregelen u wilt uitoveren. Ook in de verbeterde situatie krijgt u het energielabel. Daarnaast worden de investeringen voor de maatregelen en de daling van de energielasten opgegeven. Dan ziet u in hoevel jaar de maatregelen worden terugverdiend.

Verkennen woningmaatregelen

De energiebesparingsverkenner helpt u bij de keuze van de maatregelen die u kunt uitvoeren. Klik op het logo.

Verkennen energieambitie

Met de energielabelverkenner verkent u de mogelijkheden om een aantal labelstappen te maken. U gaat bijvoorbeeld van een D-label (niet energiezuinig) naar een A label (energiezuinig). Klik op het logo.

Energiebesparingsverkenner corporaties

Corporaties maken gebruik van de energiebesparingsverkenner "projecten". Klik op het logo.